Cel studiów

Celem Studiów Podyplomowych Komunikacja Marketingowa w Internecie jest przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności niezbędnych do prowadzenia działań promocyjnych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych w Internecie narzędzi.

Komunikacja marketingowa jest przez nas postrzegana jako działania budujące wynik finansowy firmy. Dlatego każdy środek komunikacji marketingowej jest omawiany nie tylko w kontekście osiągania celów komunikacyjnych jak np. budowanie zasięgu/znajomości marki, ale również w kontekście zwrotu z nakładów promocję (R0I). Kontekst ekonomiczny jest bardzo ważny, dlatego unikamy różnych modnych haseł (zob. program), a skupiamy się na tym co w biznesie najważniejsze: skuteczności i efektywności.

Adresaci studiów

Studia Podyplomowe Komunikacja Marketingowa w Internecie są adresowane do osób, które:

  • chciałby samodzielnie realizować kampanie promocyjne w Internecie na rzecz MSP, start-upów itp.
  • nadzorować komunikację marketingową w Internecie dużych marek i firm.

Program studiów jest bardzo obszerny, ale zagadnienia prezentowane są od podstaw. Dlatego na studiach odnajdują się osoby zaczynające swoją przygodę z marketingiem internetowym oraz specjaliści z wybranych dziedzin, którzy chcą opanować wszystkie narzędzia komunikacji marketingowej w Internecie. Inaczej mówiąc na studia zapraszamy osoby początkujące i średnio zaawansowane w marketingu internetowym, które chcą się specjalizować w komunikacji marketingowej.