Rekrutacja – dokumenty, opłaty

Kolejną, piątą edycja studiów, planujemy uruchomić w październiku 2022 (pierwszy zjazd 29-30.2022).

Nabór na edycję piątą (uruchomienie systemu rekrutacyjnego) wystartował w marcu 2022.

Terminy zjazdów publikujemy w zakładce „organizacja studiów” – zobacz.

Zakładamy, że w roku akademickim 2022/2023 studia będą w wersji tradycyjnej. W przypadku problemów pandemicznych, związanych z wojną zajęcia mogą się odbywać zdalnie (opis tych zajęć: zobacz). Mamy jednak nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie zajęciom offline, F2F.

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).

Wymagane dokumenty:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia (wzór umowy),
 • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Uwaga! Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie własnego laptopa z kartą wifi.

Opłaty za studia

 • ​Opłata za całość studiów – 5 edycja – wynosi 8400 zł.
  Możliwość zapłaty w dwóch ratach.
  Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.
 • Numer rachunku – Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).
 • Możliwość otrzymania faktury.
 • Możliwość uzyskania dofinansowania z różnych programów (czytaj więcej).

© 2018| Jacek Wójcik

Zakład e-Biznesu Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH