Rekrutacja – dokumenty, opłaty

Kolejną, szóstą edycję studiów, planujemy uruchomić w październiku 2024 (pierwszy zjazd 26-27.2024).

Zajęcia w wersji tradycyjnej czyli offline.

Terminy zjazdów publikujemy latem w zakładce „organizacja studiów” – zobacz.

Jedynie problemy wynikające z kolejnej pandemii lub innych niezależnych od nas wypadków mogą nas zmusić do zajęć zdalnych (opis tych zajęć: zobacz). Mamy jednak nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie zajęciom offline, F2F.

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).

Wymagane dokumenty:

  • umowa o warunkach odpłatności za studia (wzór umowy),
  • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
  • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Uwaga! Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie własnego laptopa z kartą wifi.

Opłaty za studia

  • ​Opłata za całość studiów – 6 edycja – wynosi 8800 zł.
  • Możliwość zapłaty w dwóch ratach.
  • Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.
  • Możliwość uzyskania dofinansowania (czytaj więcej).
  • Na życzenie wystawiamy fakturę.
  • Numer rachunku – Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).