Rekrutacja – dokumenty, opłaty

Kolejną, piątą edycja studiów, planujemy uruchomić w październiku 2022 (pierwszy zjazd 29-30.2022).

Nabór na edycję piątą (uruchomienie systemu rekrutacyjnego) wystartował w marcu 2022.

Terminy zjazdów publikujemy w zakładce „organizacja studiów” – zobacz.

Zakładamy, że w roku akademickim 2022/2023 studia będą w wersji tradycyjnej. Jedynie problemy wynikające z pandemii lub innych niezależnych od nas wypadków mogą nas zmusić do zajęć zdalnych (opis tych zajęć: zobacz). Mamy jednak nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie zajęciom offline, F2F.

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).

Wymagane dokumenty:

  • umowa o warunkach odpłatności za studia (wzór umowy),
  • formularz aplikacyjny (generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
  • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Uwaga! Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie własnego laptopa z kartą wifi.

Opłaty za studia

  • ​Opłata za całość studiów – 5 edycja – wynosi 8400 zł.
  • Możliwość zapłaty w dwóch ratach.
  • Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych, a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.
  • Możliwość uzyskania dofinansowania (czytaj więcej).
  • Na życzenie wystawiamy fakturę.
  • Numer rachunku – Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP).