Finansowanie studiów podyplomowych

Pożyczka, urząd pracy, PARP

Tytuł wpisu wskazuje, skąd niektórzy nasi słuchacze czerpali wsparcie finansowe. Uczciwie trzeba powiedzieć, że nie znamy niuansów tych programów. Ich dostępność i warunki się zmieniają. Poniżej więcej o programie pożyczkowym. Były osoby, którym udało się uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy. Wiemy, że nie było łatwo, co więcej procedura trwa długo. Dlatego warto ubiegać się o środki jak najwcześniej. Ta uwaga dotyczy także programu pożyczek. W 2020 roku program był już bardzo popularny, co znacznie ograniczyło dostęp do tych środków.

Osobno trzeba wspomnieć o dofinansowaniach dla firm i ich pracowników. Nasze studia rejestrujemy w Bazie Usług Rozwojowych PARP. Rejestracja umożliwia ubieganie się o dofinansowanie w ramach programów rządowych-unijnych. Co województwo to inne programy, operatorzy. Różne kwoty dofinansowania, różne wymagania stawiane beneficjentom, ale także nam. Niektóre są uciążliwe, ale znosimy je dzielnie, gdyż na tym segmencie słuchaczy szczególnie nam zależy.

Pożyczka na studia

Finansowanie studiów podyplomowych realizowane jest w ramach Projektu finansowanego ze środków europejskich w Programie Operacyjnym POWER. Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść nawet 100 000 zł, a każdy z uczestników projektu może skorzystać z niej kilkukrotnie. Pożyczki są zwrotne w okresie maksymalnie 60 miesięcy od ich zaciągnięcia. Co najważniejsze 15% wartości pożyczki umarzane jest po zakończeniu kształcenia a dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%. Więcej na stronie programu – zobacz.

© 2018| Jacek Wójcik

Zakład e-Biznesu Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH