Pożyczka, urząd pracy, PARP

Informujemy tutaj, skąd niektórzy nasi słuchacze czerpali wsparcie finansowe. Uczciwie trzeba powiedzieć, że nie znamy niuansów tych programów. Ich dostępność i warunki się zmieniają. Nie zmienia się natomiast zasada, że źródło i wielkość dofinansowania zależy od inicjatywy studenta/słuchacza. Są trzy źródła wsparcie: UP, BUR-PARP, pożyczki.

Dofinansowanie z urzędu pracy – wiemy, że nie było łatwo, co więcej procedura trwa długo. Dlatego warto ubiegać się o środki jak najwcześniej. Ta uwaga dotyczy także programu pożyczek (o nim dalej). Program jest bardzo popularny, co znacznie ograniczyło dostęp do tych środków.

Osobno trzeba wspomnieć o dofinansowaniach dla firm i ich pracowników. Nasze studia rejestrujemy w Bazie Usług Rozwojowych PARP. Rejestracja umożliwia ubieganie się przez słuchaczy o dofinansowanie w ramach programów rządowych-unijnych. Co województwo to inne programy, operatorzy. Różne kwoty dofinansowania, różne wymagania stawiane beneficjentom, ale także nam. Niektóre są uciążliwe, ale znosimy je dzielnie, gdyż na tym segmencie słuchaczy szczególnie nam zależy. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić: piłka jest po stronie słuchacza (tutaj wyjaśnienia PARP).

Pożyczka na studia

Finansowanie studiów podyplomowych realizowane jest w ramach projektu finansowanego ze środków europejskich w Projekcie „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej” (OPEN). Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść nawet 100 000 zł, a każdy z uczestników projektu może skorzystać z niej kilkukrotnie. Pożyczki są zwrotne w okresie maksymalnie 60 miesięcy od ich zaciągnięcia. Co najważniejsze 15% wartości pożyczki umarzane jest po zakończeniu kształcenia a dodatkowo, po spełnieniu określonych warunków, poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%. Więcej na stronie programu – zobacz.