Terminy zjazdów

Studia trwają dwa semestry i liczą 160 h dydaktycznych, które są realizowane w 10 zjazdach. Zjazdy staramy się dzielić między semestrami po równo, co przy 10 zjazdach oznacza 5 w semestrze zimowym, czyli do lutego włącznie.

Edycja szósta – start 26-27 października 2024.

Uwaga:

  • Terminy zjazdów w semestrze jesiennym dla edycji szóstej będą ostatecznie znane na początku września;
  • Zjazdy wiosenne są ostatecznie potwierdzane w styczniu;
  • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów zjazdów.

Organizacja zjazdów

Zakładając, że pandemia już nie wróci planujemy zrealizować całe studia tradycyjnie czyli offline. W przypadku, gdyby narzucono nam zdalne nauczanie (rektor lub minister), wówczas kształcimy się zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Teams. Jak wygląda nauka zdalna we wpisie – czytaj.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Soboty 9.00 -17.00, niedziele 9.00 – 15.15. W soboty jest 9 godzin x 45 minut, między nimi 10 minutowe przerwy. W niedzielę 7 x 45 minut plus 10 minutowe przerwy. W praktyce to jest tak, że ponieważ prawie każdy temat jest robiony w blokach po 4 i więcej godzin, to słuchacze razem z prowadzącym układają sobie harmonogram pracy. Przeważnie przerwy są rzadziej, za to dłuższe ok. 20 minut.

W czasie zajęć nie przewidujemy przerwy obiadowej. Doświadczenia z innych studiów uczą, że studenci wolą krótsze przerwy w ramach których korzystają z różnorodnego wsparcia bufetowego. Zajęcia odbywać się będą w kampusie SGH w budynkach A, C lub G. W każdym budynku są miejsca, gdzie można zamówić coś do jedzenia, a także kupić gorące i zimne napoje. Plan kampusu SGH >>> zobacz.

Zakończenie Studiów

Najważniejsze! Od ostatniego zjazdu rozpoczyna się „bieg” trzech miesięcy na napisanie i złożenie pracy końcowej (projektu). Jeśli więc studia kończą się w czerwcu, to złożenie pracy powinno nastąpić do końca września. Ponieważ jednak mało kto pisze prace wcześniej, niż przed ostatnim dzwonkiem, więc obrony z reguły wypadają po ok. 4 miesiącach od ostatniego zjazdu. Po obronie potrzeba jeszcze ok. 2 tygodni na wystawienie dyplomu i potem pozostaje już jedynie go odebrać.

Uwaga! powyższy akapit nie dotyczy osób, które uzyskały dofinansowanie z BUR PARP. W ich przypadku trzymamy się indywidualnych terminów określonych w umowach.

Niezłożenie pracy w terminie skutkuje niestety pewnymi dolegliwościami. Można sobie ten termin złożenia pracy końcowej przedłużyć o kolejne miesiące, ale jest to związane z dodatkową opłatą (opłatę określa Dziekan Kolegium). Miejmy nadzieję, że nie będzie to popularne rozwiązanie. Czasami jednak jest ono niezbędne, jeśli nawał prac zawodowych nie pozwala zająć się pracą dyplomową.