Organizacja studiów

Studia trwają dwa semestry i liczą 160 h dydaktycznych, które są realizowane w 10 zjazdach. Zjazdy staramy się dzielić między semestrami mniej więcej po równo, co przy 10 zjazdach oznacza 5 w semestrze zimowym, czyli do lutego włącznie.

W edycji 2018/2019 zjazdy w semestrze zimowym odbędą się w następujących terminach:

  • 27-28 października 2018 – sala: C-Aula I
  • 1-2 grudnia 2018 – sala: C-3b
  • 19-20 stycznia 2019 – sala: A-213
  • 2-3.02.2019 – sala: G-232
  • 16-17 luty 2019 – sala: G-103

Planowane terminy w semestrze letnim poniżej. Ostateczne terminy na semestr letni ustala się w styczniu.

  • 9-10 marca
  • 23-24 marca
  • 6-7 kwietnia
  • 11-12 maj
  • 15-16 czerwca

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Soboty 9.00 -17.00, niedziele 9.00 – 15.15. W soboty jest 9 godzin x 45 minut, między nimi 10 minutowe przerwy. W niedzielę 7 x 45 minut plus 10 minutowe przerwy. W praktyce to jest tak, że ponieważ prawie każdy temat jest robiony w blokach po 4 i więcej godzin, to słuchacze razem z prowadzącym układają sobie harmonogram pracy. Przeważnie przerwy są rzadziej, za to dłuższe ok. 20 minut.

W czasie zajęć nie przewidujemy przerwy obiadowej. Doświadczenia z innych studiów uczą, że studenci wolą krótsze przerwy w ramach których korzystają z różnorodnego wsparcia bufetowego. Zajęcia odbywać się będą w kampusie SGH w budynkach A, C lub G. W każdym budynku są miejsca, gdzie można zamówić coś do jedzenia, a także kupić gorące i zimne napoje.

Najważniejsze! Od ostatniego zjazdu rozpoczyna się „bieg” trzech miesięcy na napisanie i złożenie pracy (projektu) końcowej. Jeśli więc studia kończą się w czerwcu, to złożenie pracy powinno nastąpić do końca września. Ponieważ jednak mało kto pisze prace wcześniej, niż przed ostatnim dzwonkiem, więc obrony z reguły wypadają po ok. 4 miesiącach od ostatniego zjazdu. Po obronie potrzeba jeszcze ok. 2 tygodni na wystawienie dyplomu i potem pozostaje już jedynie go odebrać.

Nie złożenie pracy w terminie skutkuje niestety pewnymi dolegliwościami. Można sobie ten termin złożenia pracy końcowej przedłużyć o kolejne 6 miesięcy, ale jest to związane z dodatkową opłatą (ostatnio wynosiła ona 500 zł – jest opłata identyczna dla wszystkich studiów wyznaczona przez rektora SGH). Miejmy nadzieję, że nie będzie to popularne rozwiązanie. Czasami jednak jest ono niezbędne, jeśli nawał prac zawodowych nie pozwala zająć się pracą dyplomową.

© 2018 | Jacek Wojcik

Zakład e-Biznesu Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH