Organizacja studiów

Studia trwają dwa semestry i liczą 160 h dydaktycznych, które są realizowane w 10 zjazdach. Zjazdy staramy się dzielić między semestrami mniej więcej po równo, co przy 10 zjazdach oznacza 5 w semestrze zimowym, czyli do lutego włącznie.

Edycja czwarta – start 16-17  października 2021. Uwaga – kolejne terminy zjazdów w semestrze jesiennym dla edycji czwartej będą znane ostatecznie znane we wrześniu. Zjazdy wiosenne zostaną ostatecznie potwierdzone w styczniu 2022.

Terminy zjazdów dla czwartej edycji:

Semestr jesienny – terminy obowiązujące

  • 16-17 października – sala 3C (budynek C)
  • 6-7 listopada – sala 4C (budynek C)
  • 20-21 listopada – sala 4C (budynek C)
  • 4-5 grudnia – sala 232 (budynek G – główny)
  • 15-16 stycznia – sala 213 (budynek A)

Semestr letni – terminy planowane

  • 19-20 lutego
  • 5 marca – 6 marca
  • 2 kwietnia – 3 kwietnia
  • 14 maja – 15 maja
  • 18 czerwca – 19 czerwca

Zakładając, że pandemia będzie w odwrocie planujemy zrealizować całe studia tradycyjne czyli offline. W przypadku, gdyby narzucono nam zdalne nauczanie (minister – pandemia), wówczas kształcimy się zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Teams. Jak wygląda nauka zdalna we wpisie – czytaj.

Uwaga – organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów zjazdów.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Soboty 9.00 -17.00, niedziele 9.00 – 15.15. W soboty jest 9 godzin x 45 minut, między nimi 10 minutowe przerwy. W niedzielę 7 x 45 minut plus 10 minutowe przerwy. W praktyce to jest tak, że ponieważ prawie każdy temat jest robiony w blokach po 4 i więcej godzin, to słuchacze razem z prowadzącym układają sobie harmonogram pracy. Przeważnie przerwy są rzadziej, za to dłuższe ok. 20 minut.

W czasie zajęć nie przewidujemy przerwy obiadowej. Doświadczenia z innych studiów uczą, że studenci wolą krótsze przerwy w ramach których korzystają z różnorodnego wsparcia bufetowego. Zajęcia odbywać się będą w kampusie SGH w budynkach A, C lub G. W każdym budynku są miejsca, gdzie można zamówić coś do jedzenia, a także kupić gorące i zimne napoje. Plan kampusu SGH >>> zobacz.

Najważniejsze! Od ostatniego zjazdu rozpoczyna się „bieg” trzech miesięcy na napisanie i złożenie pracy (projektu) końcowej. Jeśli więc studia kończą się w czerwcu, to złożenie pracy powinno nastąpić do końca września. Ponieważ jednak mało kto pisze prace wcześniej, niż przed ostatnim dzwonkiem, więc obrony z reguły wypadają po ok. 4 miesiącach od ostatniego zjazdu. Po obronie potrzeba jeszcze ok. 2 tygodni na wystawienie dyplomu i potem pozostaje już jedynie go odebrać.

Nie złożenie pracy w terminie skutkuje niestety pewnymi dolegliwościami. Można sobie ten termin złożenia pracy końcowej przedłużyć o kolejne 6 miesięcy, ale jest to związane z dodatkową opłatą (ostatnio wynosiła ona 500 zł – opłatę określa dziekan kolegium). Miejmy nadzieję, że nie będzie to popularne rozwiązanie. Czasami jednak jest ono niezbędne, jeśli nawał prac zawodowych nie pozwala zająć się pracą dyplomową.

© 2018| Jacek Wójcik

Zakład e-Biznesu Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH