Kontakt

Kierownik Studiów – dr Jacek Wójcik

wszelkie kwestie merytoryczne, pomocniczo organizacyjne

  • Mail: jacek.wojcik (w domenie) sgh.waw.pl
  • Telefon: 514 373 512

Sekretarz Studiów – dr Sylwia Sobolewska

wszelkie kwestie organizacyjne, w tym wystawianie faktur, zaświadczeń itp.

  • Mail: sylwia.sobolewska (w domenie) sgh.waw.pl
  • Telefon: 509 289 389

Zakład e-Biznesu

Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

al. Niepodległości 162

02-554 Warszawa, Polska

Gmach A pokój 325

  • Spotkania tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
  • Szczegółowa lokalizacja poszczególnych budynków – zob. mapę.
  • Zajęcia będą się odbywały w budynku A, C lub G.

 

 

 

© 2018| Jacek Wójcik

Zakład e-Biznesu Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH