Wymagania

Studia to czas i pieniądze. Warto wydawać je efektywnie. nasze wymagania temu służą, choć zapewne odstraszą bardziej lightowych kandydatów na studia. Oferujemy wiedzę i umiejętności, a nie papier (dyplom), dlatego jeśli chcesz skończyć nasze studia musisz:

  1. Zaliczyć pracę będącą dodatkowym elementem edukacji przy realizacji zajęć z SEM lub SMM
  2. Zaliczyć pierwszy semestr – praca zespołowa (w zespołach 5-6 osobowych) – przygotowanie kampanii promocyjnej dla marki X – identyczne zadanie dla wszystkich zespołów
  3. Złożyć pracę końcową – indywidualny projekt kampanii promocyjnej dla wybranego przez siebie podmiotu.

Uwaga!

Na wielu zajęciach będzie niezbędny własny laptop z kartą wifi (zajęcia będą realizowane metodą warsztatów komputerowych). Jest to warunek przystąpienia do naszych studiów.

Prace do wykonania poza zjazdami mają na celu integrację wiedzy i wyrabianie praktycznych umiejętności niezbędnych w przygotowywaniu i realizacji działań z zakresu komunikacji marketingowej.  Otrzymywany feedback pozwala dodatkowo wzbogacić umiejętności słuchaczy.

Krok po kroku budujemy podczas studiów kompetencje do prowadzenia działań promocyjnych. Jednocześnie umożliwiamy nabycie wiedzy, jak i jej zastosowanie. Co ważne ćwiczymy współpracę w grupie (bardzo ważne w marketingu, i nie tylko w marketingu) oraz umiejętności prezentacji wiedzy. Poniżej opis każdej z prac.

Co ważne – tego typu wymagania pozwalają czynnie uczestniczyć w zajęciach zarówno tym bardziej jak i mniej doświadczonym słuchaczom.


Praca uzupełniająca – wybrane zajęcia

Planujemy podczas, aby w proces edukacyjny na wybranych zajęciach (SEM lub SMM) wpleść zadanie do wykonania w domu między zjazdami. Po zajęciach wprowadzających następuje praca własna w zespołach (do kolejnego zjazdu), która ma na celu praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy. Na kolejnym zjeździe jest cd. informacji merytorycznych plus ocena wykonanych zadań. Pozwala to znacznie lepiej przekazać i przyswoić wiedzę, kształtując jednocześnie praktyczne umiejętności niezbędne w komunikacji marketingowej.


Praca semestralna – zaliczenie pierwszego semestru

Semestr zalicza praca zespołowa, a więc osoby mniej wprawne mogą korzystać z doświadczenia osób sprawniejszych (czy to w zakresie analizy rynku, czy prezentacji). Stosowaliśmy już takie rozwiązania na innych studiach i wiemy, że zaprezentowanie kampanii promocyjnej w formie 15-minutowej prezentacji to niebywałe wyzwanie. A tak jest na rynku, gdzie nikt nie ma czasu na wysłuchiwanie 30-minutowych opowiadań. Prace semestralne odbiera także minikomisja złożona m.in. z doświadczonego praktyka. A więc ważna jest zarówno treść, ale i forma zaprezentowania projektu kampanii promocyjnej.


Praca końcowa – zaliczenie studiów

Większość studiów podyplomowych na SGH kończył się obowiązkową pracą dyplomową i jej obroną. Nie chcemy rezygnować z tych wymagań, ale zależy nam na praktyczności pisanych prac. Dlatego studia zaliczają projekty kampanii promocyjnych, które słuchacze wykonują dla wybranych przez siebie podmiotów (w razie problemów z wyborem służymy pomocą, zresztą nie tylko w tym zakresie, gdyż podczas pracy każdy student ma stałą opiekę). Projekt taki wymaga dokonania własnych analiz rynkowych (np. działań konkurentów) i solidnego uzasadnienia przyjętych rozwiązań. Zwieńczeniem studiów jest prezentacja projektu (obrona pracy dyplomowej).

Powyższa procedura ma na celu maksymalne upraktycznienie studiów. Jednocześnie słuchacze nabywają dodatkową – bardzo cenną w branży – umiejętność zwięzłego i jasnego prezentowania swoich zamierzeń w zakresie planowanych działań promocyjnych. Czy się pracuje w branży reklamowej (i trzeba zdobyć nowego klienta) czy w firmie/reklamodawcy (i trzeba przekonać do planów szefa marketingu) to taka umiejętność jest bardzo pożądana.

 

© 2018| Jacek Wójcik

Zakład e-Biznesu Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH