Wymagasz Ty, wymagamy my

Studia to czas i pieniądze. Warto wydawać je efektywnie. Nasze wymagania temu służą. Oferujemy wiedzę i umiejętności, a nie papier (dyplom), dlatego jeśli chcesz skończyć nasze studia musisz:

  1. Zaliczyć pracę będącą dodatkowym elementem edukacji przy realizacji zajęć z SEM lub SMM
  2. Zaliczyć pierwszy semestr – praca zespołowa (w zespołach 5-6 osobowych) – przygotowanie kampanii promocyjnej dla marki X – identyczne zadanie dla wszystkich zespołów
  3. Złożyć pracę końcową – do wyboru:
  • indywidualny projekt kampanii promocyjnej dla wybranej przez słuchacza firmy/marki
  • praca poświęcona wykorzystaniu wybranych (przez autora) narzędzi komunikacji marketingowej w Internecie

Uwaga!

Na wielu zajęciach będzie niezbędny własny laptop z kartą wifi (zajęcia będą realizowane metodą warsztatów komputerowych). Jest to warunek przystąpienia do naszych studiów. Na niektórych także smartfon ze wskazanymi aplikacjami.

Prace do wykonania poza zjazdami mają na celu integrację wiedzy i wyrabianie praktycznych umiejętności niezbędnych w przygotowywaniu i realizacji działań z zakresu komunikacji marketingowej.  Otrzymywany feedback pozwala dodatkowo wzbogacić umiejętności słuchaczy.

Krok po kroku budujemy podczas studiów kompetencje do prowadzenia działań promocyjnych. Jednocześnie umożliwiamy nabycie wiedzy, jak i jej zastosowanie. Co ważne ćwiczymy współpracę w grupie (bardzo ważne w marketingu, i nie tylko w marketingu) oraz umiejętności prezentacji wiedzy. Poniżej opis każdej z prac.

Co ważne – tego typu wymagania pozwalają czynnie uczestniczyć w zajęciach zarówno tym bardziej jak i mniej doświadczonym słuchaczom.

Powyższa procedura ma na celu maksymalne „upraktycznienie” studiów. Jednocześnie słuchacze nabywają dodatkową – bardzo cenną w branży – umiejętność zwięzłego i jasnego prezentowania swoich zamierzeń w zakresie planowanych działań promocyjnych. Czy się pracuje w branży reklamowej (i trzeba zdobyć nowego klienta), czy w firmie/reklamodawcy (i trzeba przekonać do planów szefa marketingu), to taka umiejętność jest bardzo pożądana. Jak to wygląda bardziej szczegółowo, o tym dalej.

Praca uzupełniająca – wybrane zajęcia

Planujemy podczas, aby w proces edukacyjny na wybranych zajęciach (SEM lub SMM) wpleść zadanie do wykonania w domu między zjazdami. Po zajęciach wprowadzających następuje praca własna w zespołach (do kolejnego zjazdu), która ma na celu praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy. Na kolejnym zjeździe jest cd. informacji merytorycznych plus ocena wykonanych zadań. Pozwala to znacznie lepiej przekazać i przyswoić wiedzę, kształtując jednocześnie praktyczne umiejętności niezbędne w komunikacji marketingowej.

Jak się sprawili słuchacze pierwszej edycji realizując to zadanie, o tym można przeczytać tutaj.


Praca semestralna – zaliczenie pierwszego semestru

Semestr zalicza praca zespołowa, a więc osoby mniej wprawne mogą korzystać z doświadczenia osób sprawniejszych (czy to w zakresie analizy rynku, czy prezentacji). Stosowaliśmy już takie rozwiązania na innych studiach i wiemy, że zaprezentowanie kampanii promocyjnej w formie 20-minutowej prezentacji to niebywałe wyzwanie. A tak jest na rynku, gdzie nikt nie ma czasu na wysłuchiwanie 45-minutowych opowiadań. Prace semestralne odbiera także minikomisja złożona m.in. z  przedstawiciela/właściciela promowanej marki, dyrektora kreatywnego z agencji reklamowej (ostatnio nawet dwóch) i kierownika studiów. A więc ważna jest zarówno treść, ale i forma zaprezentowania projektu kampanii promocyjnej.

W edycji piątej kejsem semestralnym był sklep słuchaczki edycji trzeciej – Moi-Mili.pl. Opinię właścicielki sklepu o Studiach znaleźć można w rekomendacjach. Przypadek wydawał się prosty, ale był dużym wyzwaniem dla grup opracowujących projekt kampanii.


Praca końcowa – zaliczenie studiów

Większość studiów podyplomowych na SGH kończył się obowiązkową pracą dyplomową i jej obroną. Nie chcemy rezygnować z tych wymagań, ale zależy nam na praktyczności pisanych prac. Dlatego studia zaliczają projekty kampanii promocyjnych, które słuchacze wykonują dla wybranych przez siebie podmiotów (w razie problemów z wyborem służymy pomocą, zresztą nie tylko w tym zakresie, gdyż podczas pracy każdy student ma stałą opiekę). Projekt taki wymaga dokonania własnych analiz rynkowych (np. działań konkurentów) i solidnego uzasadnienia przyjętych rozwiązań. Zwieńczeniem studiów jest prezentacja projektu (obrona pracy dyplomowej).

Dla osób, które nie mają dostępu do danych firm (to nie jest wbrew pozorom trudne, jeśli nawiąże się współpracę z mniejszymi podmiotami) istnieje możliwość napisania pracy o wykorzystaniu wybranych (przez autora) narzędzi komunikacji marketingowej w Internecie.