Na schodach nauki. Autor Aliaksandr Rusts.

Leave a Reply

© 2018| Jacek Wójcik

Zakład e-Biznesu Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH