W związku z Zarządzeniem Rektora nr 69 z dnia 31 lipca 2020 zajęcia w semestrze zimowym będą odbywać się w trybie online z wykorzystaniem platformy MS TEAMS
Semestr letni będzie realizowany w zależności od decyzji władz Uczelni w zakresie prowadzenia zajęć – w trybie stacjonarnym lub online.​​​​
Tyle komunikat oficjalny. Nauczania zdalnego boi się wiele osób. Poniżej kilka zdań, jak to u nas wyglądało. Zacytuję jedną z osób, która miała duże obiekcje przeciw zdalnemu nauczaniu: Forma zdalna z możliwością nagrywania i ponownego odsłuchiwania wykładów była dobrym rozwiązaniem. Przede wszystkim dlatego, że można było przerwać i powrócić do wykładu jeszcze raz. Obawiałam się, że praca lub rodzinne obowiązki będą przeszkodą w uczestniczeniu w wykładach, że stracę możliwość zadawania pytań itp., jednak okazało się, że dało się wszystko pogodzić, chociaż rodzina bardzo mi narzekała…

Jak wyglądało nauczanie zdalne? W SGH korzystamy z Teamsów (via przeglądarka lub aplikacja). Każdy słuchacz ma konto szkolne i jest przyporządkowywany do grupy ze studiów podyplomowych (SP). Można oczywiście z dowolnego konta wchodzić na zajęcia, ale to wymaga większego zachodu ze strony naszej i słuchacza (zaproszenia, akceptacje, wpuszczanie). Kwestie techniczne zostały przećwiczone przed pierwszym zdalnym zjazdem (zdalne próbne spotkania).

Zajęcia są prowadzone w terminach i godzinach zjazdów, ale wprowadziliśmy nagrywanie tychże. Dostęp do streamingu (bez możliwości ściągania nagrań) mają słuchacze SP (takie rozwiązanie ze względu na prawa autorskie). To pozwala wrócić do zajęć, czy wręcz je obejrzeć, jeśli się nie brało udziału w trybie synchronicznym. Kwestie techniczne mamy już przećwiczone, prawie wszyscy prowadzący mieli już doświadczenie z takim trybem i Teamsami, a ci co nie mieli nabyli je w 2 edycji.

By nie tracić praktycznej formy edukacji zajęcia są dodatkowo dzielone. W trakcie zajęć mają miejsca ćwiczenia, które są realizowane w podgrupach (tak jak w wersji tradycyjnej). W 2 ed. były to podgrupy, które się wyłoniły samoczynnie w celu rozwiązania kejsu semestralnego (też rozwiązania grupy prezentowały zdalnie). W 3 edycji pewnie będzie potrzeba losowego skonstruowania takich grup. A więc prowadzący daje zadanie do wykonania, słuchacze przechodzą do swoich podgrup, gdzie nad rozwiązaniem pracują a po X minutach wracają na zajęcia „plenarne”. Dyskusje w podgrupach w tym samym czasie.

Zajęcia z Google Analytics były realizowane w mieszanej formie. Najpierw wprowadzenie – zajęcia dla całej grupy. Potem warsztaty w podziale na dwie podgrupy w osobnych terminach. W tym wypadku jedna z podgrup miała zajęcia w terminie zjazdów, druga w środę wieczorem (w tej grupie byli tylko osoby, które taką wolę wyraziły). W 3 edycji przewidujemy podobne rozwiązania. Ich skala (tematy, godziny) jest zależna od wielkości grupy jaka się sformułuje.

Podsumowując – dokładamy starań by nauczanie zdalne było jak najbardziej efektywne. Doceniam zalety, ale i dostrzegam wady obu form.  W nauczaniu zdalnym dzięki nagraniom jest dużo większa swoboda w przyswajaniu materiału (czas, tempo). Nieobecności nie powodują straty zajęć. Dla osób spoza Warszawy odpadają koszty dojazdu, zakwaterowania. Niewątpliwą wadą jest brak bezpośredniej interakcji (jako wykładowcy też mi to uwiera). Dla odciążenia łącz prowadzący i słuchacze wyłączają „podgląd twarzy”. Ten przekaz warto uruchamiać tylko podczas dyskusji. Wiele zależy od aktywności grupy, zadawanych pytań, ale to jest ważne w każdej formie nauczania. Poprzednie edycje były bardzo aktywne. No i dochodzi kwestia znalezienia „cichego zakątka” (czasami poza domem, czasami trzeba rodzinie narzucić dyscyplinę, wiem bywa trudno z dziećmi, ale wyciszony mikrofon to duży plus dla słuchacza).

I jeszcze jedna ważna zmiana. W trybie offline w czasie zajęć nie przewidywaliśmy przerwy na posiłek. To się kompletnie nie sprawdza, gdyż 30 minut to za mało by zejść, zamówić, zjeść, wrócić. Na przerwy dłuższe narzekają dla odmiany ci co mają własny catering. Natomiast w czasie zajęć online przewidujemy takie przerwy. Jeśli są dwa tematy to między nimi np. o 12.30 do 13.00 robimy przerwę. Jeśli jeden temat to poprzez odpowiednią organizację przerw. W domu każdy jest w stanie w 30 minut zjeść posiłek. To wydłuża trochę zajęcia, ale plusy przeważają. Oczywiście są przerwy standardowe (dogadywane z grupą przez poszczególnych prowadzących z reguły 15 minut co ok. 90 minut, zajęcia sią rozpisywane 45 min zajęcia, 10 minut przerwa, więc jest spora swoboda w ich aranżacji).

Na koniec jeszcze jedna uwaga. W SGH rektor wprowadził początkowo (w marcu) zasadę uzyskiwania zgód od słuchaczy studiów podyplomowych. Początkowo był duży opór przeciw tej formie, ale po zrobieniu „próbnego” zjazdu zdalnego znakomita większość zaczęła mocno naciskać na kontynuację tej formy kształcenia (były wtedy jeszcze nadzieje, że nauczanie tradycyjne zostanie odwieszone).

Inne uczelnie po prostu przeszły na tryb zdalny nie pytając o zdanie słuchaczy. Zdaniem prawników wręcz miały taki obowiązek. Ministerstwo naciskało na uczelnie by trzymały się zdalnego nauczania. Dlaczego o tym piszę. Moim zdaniem zdalne nauczanie będzie powszechne jesienią w uczelniach takich jak nasza (uniwerki, ekonomiczne itp.). Biorąc pod uwagę mieszanie się grup studenckich (efekt możliwości wyboru zajęć), przepływu ludzi z różnych środowisk, to jeśli nie będzie zdalnego nauczania, to kwarantanny na uczelniach są gwarantowane. Na naszych studiach 90% godzin robią prowadzący z biznesu, ale to wiele nie zmienia. Ponadto jak zachować dystans społeczny (trzeba by zajęcia robić w aulach), a zajęcia w maseczkach? Studenci to nie dzieci, które muszą/powinny iść do szkoły. A biorąc pod uwagę nieunikniony wzrost zakażeń w Polsce rząd z pewnością będzie chciał ograniczać przepływ ludzi i powstawanie skupisk (por. temat wesel). Taki Oxford już w maju zapowiedział, że cały kolejny rok 2020/2021 będzie zdalny.

Jacek Wójcik

 

Praca końcowa – Komunikacja marketingowa na rynku internetowym

Studia dzienne i niestacjonarne. Kilka uwag o tym co wpływało na ocenę a co nie.

Co wpływało

Analiza rynku i konkurencji

 • Ma zdecydowanie sens, ale na początku rozważań, a nie jak było u bardzo wielu osób na końcu
 • Z niej trzeba wyciągnąć wnioski dla własnej kampanii – stworzyć szkic briefu
 • Samo przytaczanie danych, że jest konkurencja jest bez żadnej wartości merytorycznej
 • Można bajerować zrzutami z serwisów innych studiów, ale po co?
 • Najwartościowsza forma – tabelka podsumowująca wg wybranych kryteriów oferty, sposób ich promowania
 • Można było wchodzić w szczegóły np. analiza szybkości działania itp. za pomocą serwisów typu SimiliarWeb. Doceniam taką wiedzę narzędziową (pozyskaną z innych przedmiotów lub praktyki), ale też ważne były wnioski, a raczej proporcja zrzutów z tych serwisów do wniosków
 • Co do tej szczegółowości to oczywiście atutem była analiza SEO, ruchu na poszczególnych frazach itp. Ale ponieważ u mnie tego było mało (zajęcia zapewne u TD) to też ważne były wnioski potem.
 • Google trends – bardzo fajnie bywało wykorzystane

Cele komunikacji

 • Liczyła się precyzja w stawianiu i realizm
 • Jeśli celów było wiele to warto było potem pokazać, jaki kanał, narzędzie, który cel realizuje, jaka jest hierarchia celów a więc i w wyniku tego plan mediów
 • No i rozliczanie tychże.
 • Sporo osób stawiało cele w formule „powinno się” …. To nie jest biznesowe, realistyczne podejście. Bo to jakby iść do szefa spółki i powiedzieć mu ”powinien Pan mieć zysk”.

Adresaci

 • Jeśli są różne targety to powinno to być uwzględniane w opisie kampanii (tylko u niektórych osób tak bywało). Inaczej mówiąc, targetowanie robi się w marketingu po to, by dostosować działania marketingowe. A jeśli ktoś ma 2-3 grupy adresatów, a potem identyczna kampania, to wyodrębnianie grup jest sztuką dla sztuki

Przekaz

 • Ważne by jasno wskazań jakie są główne założenia do jego stworzenia (pochodna powyższych) np. atutem studiów jest … dlatego będzie to eksponowane za pomocą …. Można to oczywiście ubrać w branżowy żargon np. claim vs slogan, ale niekonieczne to było. Ja doceniałem spójność wywodu
 • Wszelkie szczegółowość i przykłady kreacji były mile widziane i doceniane
 • Powyższa uwaga dotyczy także już konkretnych kreacji w serwisach społecznościowych czy Adsach
 • Oczywiście jak były różne targety to też interesowało mnie zróżnicowanie przekazu

Formy promocji

 • Wiele osób nie przeczytało co to jest i kompletnie myliło te pojęcia.

Media, narzędzia komunikacji

 • Konkret był atutem, ale też spójność z wcześniejszymi decyzjami, czyli jeśli reklamuję się na jakichś frazach w Ads to dlatego, że …. To też można było zrobić w sposób syntetyczny/tabelaryczny
 • Czasami szczegółowość opisów wybranych narzędzi była kompletnie nieadekwatna do wcześniejszych decyzji/wniosków.

Budżet

 • Wskazanie, jakie założenia przyjęto przy jego wyliczaniu
 • Realizm! Przypadek: wpływy z czesnego na 280 tysięcy a budżet na promocję 200 tysięcy. Ktoś inny – 50% wpływów. Nawet kilkadziesiąt tysięcy to nie jest realistyczne.

Pomiar

 • Konkret – powiązanie z celami i poszczególnymi kanałami
 • Stwierdzenie np. w wyniku kampanii wpływy (czesne) powinny wzrosnąć o 20%. I tyle, ale dlaczego tego już nie napisano.

A co nie wpływało

Takie różne bajerki, nabijanie objętości.

 • Przytaczanie definicji
 • Przytaczanie cech uniwersalnych cech danego narzędzia jako przyczyny ich wykorzystania w danym przypadku
 • Kopiowanie wzorów np. ROI (wręcz zrzutów z mojej prezentacji 😊
 • Kopiowanie programów innych studiów
 • Robienie zrzutów innych studiów bez żadnego komentarza
 • Taka mała uwaga na koniec. Wiele osób przysyłało pdf „rozjechany”, Niestety zapisywanie worda w postaci pliku pdf nie zawsze kończy się sukcesem. Warto przed wysyłką sprawdzić czy program nie sknocił nam formatowania

Witam osoby idące na skróty, czyli szukających podpowiedzi 🙂

W pozycjach: M.Kosinski, D. Stillwell, T. Graepel, Private traits and attributes are predictable from digital records of human behaviour, PNAS 2013, vol. 110 (15), s. 5802-5805, W.Youyou, M.Kosinski, D.Stillwell, Computer-based personality judgments are more accurate than those made by humans, PNAS 2015, vol. 112 (4), s.1036-1040 wykazano, że cechy takie jak orientacja seksualna, rasa (biały, czarny), czy preferencje wyborcze (Demokraci vs. Konserwatyści) można trafnie wywnioskować ze śladów cyfrowych (bez konieczności uzyskania deklaracji) w ponad 80% przypadków (odpowiednio: orientacja seksualna – 88%, rasa – 95%, preferencje wyborcze – 85%). Warto ściągnąć i poczytać. A link do strony z „dziurką od klucza” jest tutaj.

Tam niestety chwilowo (mam nadzieję) wyłączona opcja dla Fb, ale jest dla Twittera.

12.10.2018

Marketing – nuda czy sztuka?

Zapytałem pewnego znajomego profesora, dlaczego przestał się zajmować marketingiem. Odpowiedział szczerze: „wiesz marketing jest jak książka kucharska, zawiera przepisy jak zrobić to czy tamto, a dla mnie jest to po prostu nudne”. Z połową tej opinii zgadzam się, z drugą nie. Zgadzam się z tym, że marketing „na poziomie” podręczników jest czymś jak książka kucharska. I to taka banalna książka kucharska. Jednak takie przepisy też warto poznać. Poznać by umieć poruszać się wśród pojęć marketingowych, by przyswoić strukturę tej wiedzy. To nie jest trudne, dlatego osoby spoza świata marketingu kandydujące na nasze studia niepotrzebnie się braku tej wiedzy obawiają. Podpowiadamy co warto przeczytać, by od pierwszych zajęć czuć się swobodnie na zajęciach. Na praktycznie każdych studiach podyplomowych są osoby o bardzo zróżnicowanych doświadczeniach zawodowych. Prowadzący zajęcia o tym wiedzą i to uwzględniają.

A więc wiedzę z marketingu łatwo przyswoić z podręcznika. Choć bywają wyjątki, niektóre książki są tak udziwnione, że sam się zastanawiałem kto i po co je tak napisał. Niestety wyróżniają się pod tym względem książki „praktyków”, którzy serwują wiedzę mocno nieuporządkowaną, bez dyscypliny w zakresie definicji wykorzystywanych pojęć. Cóż, jak to kiedyś napisali Jack Trout i Steve Rivkin: Wyróżniaj się lub zgiń. Bestseller światowy, ale nie należy zapominać, że wyróżniając się nie możemy przekroczyć pewnych granic. Taką granicą jest użyteczność produktu dla klienta. Wyróżnienie to często przełamywanie konwencji. OK, ludzie twórczy, nietuzinkowi tak postępują. Możemy się wyróżnić i zacząć jeździć w Polsce lewą stroną. Skutek … Dlatego przy budowaniu serwisów czasami lepsze jest zachowanie konwencji, czyli czegoś do czego przyzwyczajony jest użytkownik niż szukanie oryginalności na siłę (0 tym też będzie na studiach). Książki marketingowe dają często sprzeczne wskazania, jedni piszą zrób „to”, inni „tamto”. I tu pojawia się druga strona marketingu.

Marketing może być pasjonujący i bardzo użyteczny. Jeśli nawet sprawnie sobie przyswoimy tę wiedzę podręcznikową, to schody zaczynają się w pracy zawodowej. W marketingu zawsze jest praca. Firmy nieustannie szukają ludzi, którzy pozwolą im przegonić konkurencję. Skoro wszyscy się uczą z tych samych książek, to jak zdobyć przewagę, jak być lepszym od konkurenta? Trzeba wiedzieć więcej by być skutecznym w działaniu. My taką wiedzę przekazujemy. A czego nie przekazujemy:

 • 20% klientów przynosi 80% zysków
 • reklama (szczególnie telewizyjna) upada, jej miejsce zajmuje PR
 • utrzymywanie klienta lojalnego jest tańsze od pozyskiwania nowego klienta
 • firmy nie działające zgodnie z zasadami CSR (społecznej odpowiedzialności) nie mają czego szukać w biznesie
 • social media marketing jest niezbędny w każdej firmie itd.

Tak bywa, z akcentem na słowo „bywa”. Ci, którzy znajdą te wyjątki od tych reguł, ci będą lepsi. A wyjątków jest wyjątkowo dużo. Na przykład reklama w TV ma się dobrze. Owszem Internet jako medium reklamy pędzi do przodu w „torcie” reklamowym, ale poczciwa TV wcale nie traci! A zobaczymy, co będzie jak nastaną – już wkrótce – czasy, kiedy wszyscy będą mieli Internet w telewizji. Świat i media nam się konwergują, analityka komplikuje.

Krytycznie patrzeć na marketing, to także domagać się dowodów na stwierdzenia – wydałoby się poza dyskusją. Do tego zawsze zachęcamy słuchaczy. Pytajcie wykładowców niech bronią swoich stwierdzeń. W tym chcielibyśmy pomóc oferując nasze Studia. Nie przekazujemy podstawowej wiedzy np. o formach promocji. Jeśli ktoś jej nie zna (a wielu praktyków wielu definicji nie zna), to trzeba będzie ją uzupełnić samodzielnie, przeczytać jakąś „książkę kucharską”. Pewne pojęcia jedynie sobie doprecyzujemy, pojęcia które są ważne w kontekście całych studiów np. skuteczność vs. efektywność komunikacji. Przekażemy zaś wiedzę np. o wskaźnikach mediowych. To jest w zasadzie wiedza encyklopedyczna, ale ważne by wiedzieć, jak te wskaźniki można zmierzyć (a tu się wiele dzieje). Bo co z tego, że ktoś wie, co to jest CPM, dostanie informacje o wartości tego wskaźnika, jeśli nie wie, jakie błędy mogły zostać popełnione przy jego ustalaniu. A świat mediów to tylko pozornie świat precyzyjnych danych. A więc wiedza i umiejętności, które pozwalają krytycznie ocenić ofertę różnych narzędzi komunikacji marketingowej, to jest między innymi to, czym można odróżnić lepszego marketera od tego gorszego.

Jeśli takie szukanie dziury w całym Ci odpowiada, to nasze Studia są dla Ciebie! Nie damy wiążących odpowiedzi, damy przesłanki do podjęcia samodzielnej decyzji, co jest dobre, a co złe w komunikacji marketingowej. A czasami by wyrobić sobie ostateczne zdanie, trzeba będzie jeszcze co nieco poczytać. Ważne będzie wykonanie pracy semestralnej i końcowej. Te projekty zintegrują wiedzę, pozwolą nawet osobie startującej w marketingu stworzyć zaczyn portfolia. Zaliczenie studiów jest przy okazji. Wysiłek własny wymagany. To jest jednak cena by być lepszym. Zapraszam na Studia.

18.08.2018 JW.

Content marketing a motywacja konsumentów

Kilka dni temu popełniłem wpis o content marketing zwracając uwagę, że content marketing to sposób (strategia, technika jak kto woli) realizacji działań marketingowych, który nie nadaje się dla każdej firmy, dla każdego produktu. Działania content marketingowe zakładają, że konsumenci szukają, potrafią znaleźć i docenią treści zaproponowane przez marketerów. Wymaga to trafnego rozpoznania motywacji konsumentów. Nie zawsze konsumenci chcą otrzymywać rozbudowaną informację, czytać „story” o marce i robić inne rzeczy, o których marzą ludzie content marketingu. „W tym temacie” ciekawe dane przyniósł eMarketer, krótko omawiając wyniki badań przeprowadzone przez firmę Sprout Social. Już tytuł noty eMarketera mówi wiele: Content Marketing Goof: Posting a 'Story’ When Consumers Want a Coupon. Przytoczmy wyniki badania, badania przeprowadzonego wśród internautów z Północnej Ameryki w mediach społecznościowych. Grupa badana jest tu ważna, wyników nie przenosiłbym na wszystkich internautów, szczególnie w innych krajach, ale są warte uwagi.

Co z nich wynika? Otóż to, co przede wszystkim interesuje respondentów w relacjach z marką, to korzyści cenowe (kluczowa rola motywacji ekonomicznej). Marketerzy chcą opowiadać „story”, ale zapał do czytania tych opowieści u konsumentów jest o 21 punktów niższy niż chęci stosowania tej techniki u marketerów. Największa zgodność w wypowiedziach konsumentów i marketerów dotyczy postów, które niosą dla odbiorcy wartościową informację. I to jest kwintesencja content marketingu. Po prostu dostarczyć użyteczną treść dla konsumenta, niekoniecznie opowiadać historię o marce. A gdyby tak tę treść opatrzeć informacją o przecenie, wtedy konsument będzie w siódmym niebie. Ale czy to nie jest klasyka perswazji w handlu? – rzetelna informacja o produkcie podparta bodźcem ekonomicznym. Pytanie retoryczne, odpowiedź oczywista. Na tym moje story kończę, gdyż zapewne czytelnik wolałby dostać kupon zniżkowy na studia, niż czytać ten tekst. Tych technik jednak nie stosujemy. Wszak cena jest też jednym ze wskaźników jakości produktu. O tym też powinny pamiętać marki i marketerzy.

12.8.2018 JW.

Źródła:

J.King, Content Marketing Goof: Posting a 'Story’ When Consumers Want a Coupon, eMarketer, 10.8. 2018, https://www.emarketer.com/content/consumers-wants-are-misaligned-with-social-marketers-posts?ecid=NL1002, 12.8.2018

Content marketing – król czy bankrut?

O content marketingu polemicznie

Ten wpis jest po to, by wyjaśnić dlaczego w programie Studiów Podyplomowych Komunikacji Marketingowej w Internecie nie ma zajęć pt. content marketing. Od razu dodam: nie ma zajęć pod takim tytułem co nie znaczy, że na studiach nie będzie o content marketingu. By to klarownie wyjaśnić muszę zdefiniować kilka pojęć i wykazać, że content marketing to sensowna strategia marketingowa, w ramach której można wyróżnić kilka narzędzi. Jak każda strategia musi być dostosowana do konkretnej sytuacji biznesowej, w tym targetu. Content marketing nie jest więc królem, bo nie nadaje się dla każdej firmy, dla każdego produktu, ale nie jest też bankrutem, gdyż jest niezbędny w wielu działaniach marketingowych.

A teraz po kolei. Po pierwsze mówimy o wykorzystaniu treści w marketingu, a nie marketingu treści. To jak marketing sportu a wykorzystanie sportu w marketingu. Marketing sportu to np. działania promujące jakąś dyscyplinę sportową np. zawody formuły F1. A sponsorowanie drużyn F1 to wykorzystanie sportu w marketingu różnych firm.  To pierwsza uwaga, ale ważna, bo treść też może być promowana. Np. promując ten artykuł mógłbym wykupić reklamy w Google i byłby to marketing treści.

Przystąpmy do najtrudniejszego zadania. Zdefiniujmy content marketing. Można spotkać różne opinie o content marketingu. Część osób stawia to pojęcie „na ołtarzu”, część naśmiewa się, twierdząc, że to żadna nowinka i poważna koncepcja marketingowa. Osobiście jestem bliżej tych drugich, a to dlatego, że ci pierwsi bez umiaru napompowali balon content marketingu. Jak słusznie twierdzą krytycy content marketingu treść była, jest i zawsze elementem marketingu, w szczególności komunikacji marketingowej. Jeśli się z kimś komunikujemy, to musimy jakąś treść, przez jakieś media przekazać. Nie ma komunikacji bez nadawcy, odbiorcy, komunikatu (a tenże musi zawsze mieć jakąś treść) i mediów komunikacyjnych. Specjaliści od content marketingu pisząc różne poradniki siłą rzeczy wchodzą ze swoimi radami na pola już dawno zagospodarowane takie jak np. webwriting. Tworzenie treści w marketingu zawsze było wyzwaniem. Ale treści są różne: od prostych i krótkich jak slogan reklamowy po bardziej rozbudowane. Te ostatnie stosowane np. na rynku B2B czy w niektórych tekstach PRowych. Teksty pisane do reklamy to copywriting. Content marketing stoi w opozycji do reklamy, ze względu na założenia strategiczne – o czym dalej – ale nie co do zasad tworzenia tekstów. W obu przypadkach potrzebne są przekazy trafiające do grup docelowych, realizujące założenia biznesowe. Tyle, że copywriter ma trudniej, bo musi swoje zadanie zrealizować za pomocą jednego zdania.

Wróćmy do definicji. Nie mam w zwyczaju wyważać otwartych drzwi i silić się na oryginalność w definicjach (co jest w zwyczaju wielu autorów tekstów marketingowych). Jestem leniwy i biorę ze sprawdzonych źródeł. Dla mnie takim miejscem jest słownik Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu (AMA). Serwis AMA to miejsce, gdzie można znaleźć znakomity przegląd zagadnień, którymi interesują się marketerzy w USA. Bardzo wysoki poziom merytoryczny, znakomite pisma naukowe. Warto sprawdzić i czytać – zob. serwis AMA. Skorzystajmy z definicji content marketingu zamieszczonego w słowniku AMA. AMA albo samo formułuje definicje (a z nich korzysta np. Kotler), albo posługuje się najlepszymi definicjami wypracowanymi przez innych. Tak jest w tym przypadku. AMA wykorzystuje definicję The Content Marketing Institute, który definiuje content marketing jako: „marketing technique of creating and distributing valuable, relevant and consistent content to attract and acquire a clearly defined audiance —with the objective of driving profitable customer action”[1].  Content Marketing Institute określa content marketing jako technikę marketingową, nawet nie strategię. Tworzymy i dystrybuujemy wartościowe teksty by pozyskać klientów, a w efekcie końcowym określony wynik ekonomiczny.  Pobawmy się w porównanie content marketingu i reklamy. Czy powyższa definicja nie mogłaby dotyczyć reklamy? Moim zdaniem mogłaby. Zdaniem wielu nie, gdyż reklama jest uznawana za chłam marketingowy. Niesłusznie przyjmuje się założenie, że każda reklama nie niesie wartościowych treści. Czyżby? Jeśli reklamodawca pokaże, że jakiś produkt używa jakiś celebryta, a ten powie, „ten środek jest cudowny”, a klient na tej podstawie kupi ten środek to czy te działania nie wyczerpują powyższej definicji. Otóż moim zdaniem wyczerpują. Konsumenci często kupują produkty bez większego zaangażowania, pod wpływem impulsu. W takich sytuacjach reklama sprawdzi się znacznie lepiej (będzie tekstem wartościowym i odpowiednim dla klienta) niż narzędzia content marketingu. Czasami (!) konsument szuka treści, które chciałby wręcz „studiować”, które chce i potrafi znaleźć. Tak bywa (szerzej o tym będzie w dwóch osobnych wpisach o siatce FCB – niesłusznie zapomnianym „klasyku” i luce cyfrowej).  A więc ważne jest to, jaki jest nasz konsument, czy chce i potrafi znaleźć odpowiednią treść, a zadaniem firmy jest postawić mu „na drodze” tę treść. A to m.in. oznacza by pisać takie teksty, które konsument zrozumie! Wracamy do korzeni czyli webwritingu, copywritingu ….

By nie przeciągać tego tekstu zacytujemy ponownie The Content Marketing Institute: Quality content is part of all forms of marketing[1]:

 • Social media marketing: Content marketing strategy comes before your social media strategy.
 • SEO: Search engines reward businesses that publish quality, consistent content.
 • PR: Successful PR strategies address issues readers care about, not their business.
 • PPC: For PPC to work, you need great content behind it.
 • Inbound marketing: Content is key to driving inbound traffic and leads.
 • Content strategy: Content strategy is part of most content marketing strategies.

I ten cytat wyjaśnia, dlaczego nie ma content marketing w programie studiów jako osobnego punktu. Content marketing będzie w ramach zajęć z social media marketingu, SEO czy PPC a te jako element SEM – marketingu w wyszukiwarkach). PRu nie wyodrębniamy na studiach, ale serwis internetowy może mieć charakter PRwoy lub reklamy czy też sprzedażowy. To już kwestia strategii firmy. A inbound marketing? o tym będzie na zajęciach wprowadzających. Jego przeciwieństwem jest outbound marketingu.  By nie wypaść z roli awokata diabła: PPC to typowa technika outbound marketingu. A więc zaczyna nam się to wszystko zamazywać i pokrywać. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest uporządkowanie programu według określonych narzędzi i pokazania jak te narzędzia mogą być wykorzystywane w poszczególnych strategiach marketingowych. Nie wolno mieszać tego, gdyż to prosta droga do programu z wieloma powtarzającymi się treściami. Podobnie rzecz ma się programmatikiem, który jest elementem kilku narzędzi: od reklamy graficznej, przez Adwords (Google Ads obecnie) czy e-mailing. Ba, roboty coraz więcej piszą tekstów reklamowych, a więc programatic mamy też w content marketingu. Świat nie chce być prosty, dlatego zachowajmy dystans do różnych nowinek marketingowych i fajerwerków blogerów z hasłami jak: content marketing is king.

Zapraszam, Jacek Wójcik kierownik SP Komunikacja Marketingowa w Internecie

PS. Doceniam content marketing w promocji studiów podyplomowych. Dlatego mimo permanentnego braku czasu zabrałem się za pisanie blogu 🙂

PS.2 By być w zgodzie z założeniami content marketingu stawiam na „poważną” treść, bez fajerwerków typu zdjęcia i inne infografiki. Poważnie, zdjęcia są zawsze dobrym uzupełnieniem tekstu, ale z braku dobrych nie wkładam nic na siłę.

Przypisy

[1] Content Marketing Institute, What is Content Marketing? Useful content should be at the core of your marketing, http://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing/, [5.08.2018]

Studia podyplomowe z marketingu

– czy warto?

Wiele osób poszukuje studiów podyplomowych w celu poprawienia swojej pozycji na rynku pracy. I słusznie. Niemałe pieniądze, rok pracy, to powinno zaowocować konkretnymi korzyściami. Można powiedzieć, że są dwa rodzaje studiów podyplomowych. Pierwsze, to studia dla osób już specjalizujących się w jakimś obszarze i potrzebujących pogłębienia wiedzy. Drugi rodzaj studiów podyplomowych to studia, które pozwalają uzyskać praktyczną wiedzę w dyscyplinie, której słuchacz nie studiował podczas studiów licencjackich czy magisterskich, a chciałbym w danej dziedzinie pracować. Często jest tak, że już zaczął pracę i potrzebuje uporządkowania, poszerzenia oraz pogłębienia wiedzy.

Do drugiego rodzaju studiów zaliczyłbym różnego rodzaju studia podyplomowe z marketingu. Powód jest prosty. Żaden podmiot (firma, fundacja, jednostka samorządu itp.) operujący na rynku nie jest w stanie funkcjonować bez marketingu. Firmy bezustannie poszukują specjalistów z tej dyscypliny. To powoduje, że szkół „przebranżowiło się i poszło w stronę marketingu”. Nie zawsze z dobrym skutkiem. Marketingowi szczególnie zaszkodził boom na tę dyscyplinę z lat 90. Wtedy wszyscy chcieli się zajmować marketingiem. Nieszczęśliwie połączono zarządzanie (kształcenie menedżerów) z marketingiem (kształceniem specjalistów – choć oczywiście można też kształcić menedżerów marketingu). Powstał kierunek studiów magisterskich „zarządzanie i marketing”. A że na marketingu się każdy zna (a przynajmniej tak mu się wydaje), więc szkół wszelakich oferujących kierunek „zarządzanie i marketing” było bez liku. Efekt: produkcja bezrobotnych. To jednak nie dotyczyło wszystkich. Od ponad 25 lat zajmuję się kształceniem z marketingu w SGH. I regularnie podsyłam swoim studentom i słuchaczom oferty pracy, które dostaję od absolwentów. Marketing to dziedzina, w której regularnie „wietrzy się” kadry. Ze względu na ostrą konkurencję między firmami stale poszukiwani są specjaliści z tej dziedziny. Dlatego tak ważny jest wysoki poziom kształcenia z marketingu.

Znacznie łatwiej ten poziom zapewnić na studiach podyplomowych z marketingu. Powód jest prosty. Gorset wymagań ministerialnych jest znacznie luźniejszy. Możemy dowolnie sięgać po praktyków i zatrudniać ich w roli wykładowców (na studiach magisterskich potrzebne są tytuły, stopnie naukowe). Łatwiej też ułożyć spójny program studiów. Ale to nie oznacza, że na regularnych studiach magisterskich kształcimy gorzej z marketingu. W programie jest więcej zajęć wykładowych z tematów bardziej ogólnych. Dlatego trudniej wygospodarować tyle godzin, ile by się chciało na tematy specjalizacyjne. Dla przykładu przedmiot „Komunikacja marketingowa w Internecie” liczy 30 godzin na studiach dziennych, a studia podyplomowe na ten sam temat to już 160 godzin. Niemniej jednak wielu naszych studentów i absolwentów odnosi sukcesy, zarówno na rynku pracy jak i w różnego rodzaju konkursach. W ostatnim konkursie IAB (Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska) na najlepszą pracę magisterską zwyciężyła Karolina Pierzchała, która napisała pracę pt. Znaczenie zaufania w przedsiębiorstwie z modelem biznesowym opartym na ekonomii współdzielenia. Ten blog ma charakter promocyjny, więc nie będę ukrywał, że była to moja magistrantka. Temat zaś jest dobrym przykładem jak można połączyć praktyczne podejście z tzw. „teorią”. Warto nadmienić, że prace oceniane były przez jury, w którego skład wchodzili certyfikowani trenerzy DIMAQ – systemu certyfikacji kompetencji digital marketingu w Polsce prowadzonego przez IAB Polska (czytaj więcej o konkursie). To nie pierwszy sukces SGH i naszego środowiska marketingowego w tym konkursie. W innych też wypadaliśmy więcej niż dobrze – proszę zajrzeć do osiągnięć jednego z naszych wykładowców dr hab. T.Doligalskiego.

Podsumowując, jeśli ktoś chce zajmować się marketingiem, a nie ukończył ściśle marketingowego kierunku studiów licencjackich czy magisterskich, to warto wybrać się na studia podyplomowe z marketingu. Pojawia się tylko pytanie jakie? Nie jestem zapewne obiektywny, ale moim zdaniem czas na studia bardziej wyspecjalizowane (nie jestem obiektywny, gdyż takie stworzyłem i promuję).  Swoją opinię uzasadniłbym tym, że marketing to bardzo interdyscyplinarna tematyka. Z jednej strony warto poznać ją w całości na poziomie podstawowy, jednak aby sprawnie poruszać się po rynku trzeba nabyć wiedzę i umiejętności wyspecjalizowane.  Dlatego powstały Studia Podyplomowe Komunikacji Marketingowej w Internecie. Są kandydaci, którzy obawiają się faktu, iż nigdy marketingu nie studiowali. Takie osoby dostają od nas indywidualne wsparcie, podpowiedzi co warto przeczytać. Jest wiele podręczników, które wystarczy przeczytać (niekoniecznie Kotler), aby mieć podstawy tej wiedzy. A dalej? Z marketingiem jest jak z gotowaniem. Ludzie czytają te same książki kucharskie, ale jednym ciasto wychodzi, a innym nie. Dlatego tak ważny jest kontakt ze specjalistami z danej branży, posłuchanie ich rad, wyrobienia sobie umiejętności stosowania wiedzy. Można to zrobić idąc na wyspecjalizowane szkolenia poświęcone tylko jednemu narzędziu. Tylko, że każdy spec chwali swoje poletko.  A na studiach podyplomowych mamy je wszystkie. Siłą rzeczy słuchacz wyrabia sobie dystans do nich i umiejętność doboru właściwego narzędzia do realizacji celów komunikacyjnych firmy. A jeszcze jak się porówna liczbę dni szkoleniowych (u nas 10 zjazdów po 2 dni czyli 20 dni) i podzieli koszt studiów przez liczbę tych dni, to okaże się, że studia podyplomowe są tez bezkonkurencyjne pod względem cenowym. A i dyplom porządnej uczelni na koniec. Uczelni, której absolwenci zarabiają najwięcej na rynku pracy (czytaj raport).

Zapraszam, Jacek Wójcik kierownik SP Komunikacja Marketingowa w Internecie

 

© 2018| Jacek Wójcik

Zakład e-Biznesu Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH